ביבליוגרפיה

הלוגוסופיה מכילה ביבליוגרפיה רחבה ומגוונת. הצורות והסגנון מגוונים כדי לאפשר לקוראים הרבים והשונים גישה נוחה המתאימה לכל אדם, על פי צרכיו.

קורס חניכה לוגוסופית (1963)
נותן תיאור מקיף של ההוראה הלוגוסופית, שיטותיה, יישומיה בחיים והתוצאות המצופות.
לוגוסופיה, מדע ושיטה (1957)
מציג לעומק את השיטה הלוגוסופית ומתמקד במהותו הפיזית והרוחנית של האדם והמערכות העומדות לרשותו שהן: המנטאלית, הרגשית והאינסטינקטיבית.
מנגנון החיים המודעים (1956)
הספר מנתח את הסיבות לתחושת האדם של אובדן דרך ומציע שיטה של תהליך אינטגראלי של שיפור האדם באופן מודע.
פרשנות לוגוסופית (1956)
מגלה אפשרויות מבטיחות עבור גורל האדם ומעודד אותו לקראת שינויים מקיפים לגבי דרך חשיבתו והרגשתו על החיים.
ירושה עצמית (1957)
מתרכז בירושה שהאדם יורש את עצמו וכן כיצד הוא יכול להעשיר בערכים אוניברסאליים באופן מודע את האינדיווידואליות שנועדה להימשך.
יסודות להתנהגותך
מבוסס על מכתבים שיעד המחבר לבנו. הוא מציג לדור הצעיר מסר בעל עוצמה בו הוא מתאר עולם חדש, אפשרי, הנשען על המודעות של האני הפנימי.
רוח האדם (1968)
מפרט את התפיסה הלוגוסופית לגבי רוח האדם, הפררוגטיבות של הפרט לגבי הכרתו העצמית של עולמו הרוחני ושל העולם המנטאלי היוצר.
חסרונות ונטיות האדם (1962)
תיאור דידקטי של המחשבות הטבועות במרחב המנטאלי של האדם כחסרונות ונטיות. מחשבות בעלות השפעה הרסנית על התנהלותו ומציע לעומתם טכניקות כיצד לנטרל ואף להעלים גורמים לא רצויים אלה.
אדון דה-סנדארה (1959)
רומן המתאר את הסיבות המגבילות את יכולת האינטליגנציה של האדם והדרך להגשים באופן מודע את כמיהותיו.
מבוא להכרה הלוגוסופית (1950)
הספר מכיל 72 הרצאות שהמחבר נתן במרכזים של הקרן הלוגוסופית בערים בואנוס-איירס, רוסריו, קורדובה ומונטווידאו. כל הרצאה מתמקדת באחד ההיבטים של הלוגוסופיה.
שיחות (1952)
סדרה של שיחות עם תלמידים בהם המחבר מעניק הוראות מאירות המאפשרות להתעלות ולחוות את המימד הרוחני.
אסופת מאמרים, שני כרכים (1980, 1982)
אסופה של מאמרים אשר הופיעו בכתב עת לוגוסופיה בין השנים 1941-1947

ביום חמישי, 22/3/12, התקיימה הרצאה פתוחה לקהל הרחב על הנושא: "האושר כזכות בסיסית" של האדם.
ההרצאה מיקדה את עניין האושר מעבר לתחושה המקובלת שהיא מעין רצף של חיפוש הנאות חולפות ומתחלפות של ההיבטים המוחצנים. האושר, על פי הלוגוסופיה, הינו תהליך לשיפור מודע של חתירה רצונית ומתמידה אל הרמוניה פנימית בין האני מרגיש, אני חושב ואני מגשים.
ההרצאה הייתה מעניינת וכבר נרשמו מתעניינים לקורס המבוא אשר ייפתח בעוד כשבועיים. ניתן עדיין להירשם עד יום ה' ה29 במרץ.

 
 
 
 
dump image dump image

טופס רישום

תקן שגיאות
 
הקרן הלוגוסופית info@logosophy.org.il