לימוד ויישום במישור האינדיווידואלי

מתוך קורס לחניכה לוגוסופית

הלימוד והיישום האינדיווידואליים מכילים שלושה שלבים המתרחבים לאורך החיים, כשהוא, הלימוד, חוזר על עצמו בהתקדמות עולה.

בשלבים הראשונים התיאור הוא כלהלן:

שלב ראשון
מכיל את הלימוד הפרשני של הנושאים המרכיבים את תוכנית הלימודים. זה לא צריך להוציא נושאים אחרים, אם אלה מעניינים במיוחד את התלמיד. תחילה קוראים קריאה ראשונית של הספרים הלוגוסופיים כדי לקבל מושג, גם אם הוא כללי, של התפישה שבמקורם. מכאן נעבור ללמוד ממוקד של הסוגיות הכלולות בתוכנית עם הערות מדויקות אודות ההגשמה הלוגוסופית. עם ההתקדמות בקריאה וההתעמקות בנושאים כל אחד ישאל את עצמו מה הוא הבין וירשום זאת. זה מאד מומלץ כי שיטה זאת מאפשרת לסכם את הצעדים ההדרגתיים בשליטה בערכים הטמונים בכל הכרה. היבט זה של התהליך בו הלומד מתעד לתדרוך אישי, מסייע גם להבהרה באופן יעיל של רעיונות ומושגים.

שלב שני
מתאפיין בהתרכזות גדולה יותר בלמידה בשאיפה להכשרה מודעת. מקפידים ללוות את התנודות של המזג האישי, את הגורמים המשפיעים עליהן, וכו'. ההוראה מעובדת יותר לעומק ומתווספת כעת אל אימון יישומה בחיים במישורים הרבים והמגוונים בהם הפרט מנהל את פעילותו היומיומית.

שלב שלישי
שלב זה משלים את הסבב ומהווה את השליטה בהכרות והיצירה של מיומנויות חדשות המיועדות לטובת התהליך לשיפור מודע. נבין, ללא קושי, שמגיעים לבשלות לוגוסופית כאשר, באמצעות הלמידה הטכנית, מתגבשות הבנות בסיסיות של ההוראה, אותן מביאים לאחר-מכן אל שדה ההתנסות של חיינו אנו. ההצלחה ביישום הופכת את ההוראה להכרה. ההכרה מעוררת את המודעות האישית למציאות המכשירה אותה. מציאות ממנה זורמות - בכל פעם שהנסיבות דורשות זאת - כמעין מיומנויות נרכשות. האימון החוזר ונשנה של המיומנויות שנרכשו באופן מודע משכלל אותן. כך השימוש היומיומי מסייע לחרוט באדם, באותיות קבע, את תבנית האבטיפוס של ספירלת-ההתפתחות. אבטיפוס המיוצג על-ידי השיטה הפסיכו-דינאמית אותה הלוגוסופיה הציבה עבור התהליכים החיוניים והמדעיים ביותר שייעודם פיתוח התכונות הנעלות של המין האנושי.
הלימוד והיישום הלוגוסופיים מבקשים מאמץ אישי קטן, מאמץ ההופך ליציב ומתמיד ככל שהתמורות מפצות ביד רחבה את המסירות המעודדת והבונה. באשר לזמן הדרוש ללימוד, אנו מציעים להקדיש שעה יומית לפחות ועד כמה שאפשר ללא הפרעות.
נעים לנו לומר בחוזקה שהזמן המוקדש ללימוד וליישום של הלוגוסופיה הוא לאמתו של דבר, זמן שאדם מקדיש לעצמו, להגברת האנרגיות הפנימיות ולמיצוי המרבי של חייו. השכחה של העצמיות היא מעין שכחה פסיכולוגית בה כל אחד כולא בלי דעת את רוחו העצמי.

ביום חמישי, 22/3/12, התקיימה הרצאה פתוחה לקהל הרחב על הנושא: "האושר כזכות בסיסית" של האדם.
ההרצאה מיקדה את עניין האושר מעבר לתחושה המקובלת שהיא מעין רצף של חיפוש הנאות חולפות ומתחלפות של ההיבטים המוחצנים. האושר, על פי הלוגוסופיה, הינו תהליך לשיפור מודע של חתירה רצונית ומתמידה אל הרמוניה פנימית בין האני מרגיש, אני חושב ואני מגשים.
ההרצאה הייתה מעניינת וכבר נרשמו מתעניינים לקורס המבוא אשר ייפתח בעוד כשבועיים. ניתן עדיין להירשם עד יום ה' ה29 במרץ.

 
 
 
 
dump image dump image

טופס רישום

תקן שגיאות
 
הקרן הלוגוסופית info@logosophy.org.il