תהליך השיפור המודע

מתוך לוגוסופיה, מדע ושיטה

תהליך השיפור המודע מוגדר על ידי אפיון אינטגראלי וייחודי. פרוש הדבר שהוא מתפתח בכפוף לפיקוחה הישיר של התבונה, ובמודעות מוחלטת ביחס לכל אחד מן השלבים המושגים בהדרגתיות. כלומר, בכפוף לתהליך זה, קובע האדם בעצמו את הראיות לשיפורו, וקובע בהבחנה מלאה ומדויקת את יתרונותיו המוכחים.

ההתפתחות המתרחשת במשך חייו של האדם, ללא אימות אישי של כל אחת מן התנועות שמצליח הרוח לעשות ביחס למידת הדעת שהייתה לה בעת התמודדותו עם החיים, הינה מונוטונית ואיטית באופן ניכר בהתקדמותה. זוהי ההתפתחות הלא - מודעת, אשר מובילה את בני האדם לגורל בלתי נעלה.

תהליך ההתפתחות הלא מודעת נעצר הודות לרצונו המוצהר של האדם עצמו, כאשר הוא מתחיל את תהליך השיפור המודע בחסותו, עידודו, תמיכתו וסיועו המתמיד של הלימוד הלוגוסופי.

השיפור המודע כרוך בשינוי במצב, באופנתיות ובאופי. כך משיגים איכויות גבוהות יותר, אשר בשיאן מתבטלות הנטיות הישנות ונולד גניוס חדש.

התהליך אליו היא מובילה הינו הדרך לשיפור האנושי באמצעות הדעת אשר מגדילה את החיים, מרחיבה את האופקים ומחזקת את הרוח במלאה אותו אושר.

בהולכו באותה דרך, על האדם לעצב את עצמו באופן אינטגראלי ולהיות מודע לאופיו המוסרי והרוחני, כאשר התקדמותו והישגיו במשימה זו יהיו מותנים באופן ניכר במאמצים המושקעים ובדרגת ההגשמה הפנימית שיצליח לרכוש במהלך הדרך.

תהליך השיפור המודע עונה ליעוד קבוע מראש: לגבור על הגבלות הבורות ואי-השלמות באמצעות גישה של עמידה על המשמר מול כל דבר החודר לתחומי המודעות, עד שיכללו, הודות לרכישת היכולות והמאמצים אשר יושקעו בהדרגה, התחומים היקרים ביותר של התבונה. לסיכומו של דבר, ניתן לאמת את ההתפתחות המודעת אך ורק על ידי בחינה קפדנית של המחשבות והמעשים, מתוך מגמה לברור מביניהם את המועדפים עליה.

הגשמתה מחייבת, מחד, להשליך בזהירות רבה את כל העלול לפגוע בה ולפנות, מאידך, לתמריצים שבפועל, המסייעים בהענקת תוכן לחיים ומעודדים את גיבושו של מה שעדיין לובש צורה של כמיהה. כל ביטוי פנימי וחיצוני שיעלה בקנה אחד עם מטרה זו, יהיה לנו לעזר.

הצייר ממקד את המנטה שלו באותם מוטיבים, אשר, בזכות ההשראה שהם משרים עליו, מקלים על השלמת יצירתו, והלה ממשיך להיות קשוב לפרטים שלהם כדי שיוכל לשחזר ביצירתו את ההיבטים הרבים שפורסת בפניו המציאות. כמו כן, מחפש הוא את האווירה המתאימה ונותן לעצמו להיסחף במהלך מלאכתו על ידי זרם ההשראה המשתוקק לפרוץ כדי להיות מונצח בעבודתו. הוא, למעשה, מזהה את עצמו באופן מנטאלי ורוחני עם מה שבחר כמודל ליצירת הדימוי שלו. באופן דומה חייב יהיה לנהוג האדם השואף אל הדעת, מהרגע בו החל את תהליך השיפור המודע שלו.

ביום חמישי, 22/3/12, התקיימה הרצאה פתוחה לקהל הרחב על הנושא: "האושר כזכות בסיסית" של האדם.
ההרצאה מיקדה את עניין האושר מעבר לתחושה המקובלת שהיא מעין רצף של חיפוש הנאות חולפות ומתחלפות של ההיבטים המוחצנים. האושר, על פי הלוגוסופיה, הינו תהליך לשיפור מודע של חתירה רצונית ומתמידה אל הרמוניה פנימית בין האני מרגיש, אני חושב ואני מגשים.
ההרצאה הייתה מעניינת וכבר נרשמו מתעניינים לקורס המבוא אשר ייפתח בעוד כשבועיים. ניתן עדיין להירשם עד יום ה' ה29 במרץ.

 
 
 
 
dump image dump image

טופס רישום

תקן שגיאות
 
הקרן הלוגוסופית info@logosophy.org.il